Реєстр методик

СПЕКТР СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НДЕКЦ

Працівники Експертного центру маю право проводити судові експертизи за 35-ти експертними спеціальностями, що наведені у таблиці нижче.

ПЕРЕЛІК
основних видів судової експертизи та експертних спеціальностей,
за якими працівникам НДЕКЦ при УМВС присвоєно кваліфікацію судових експертів

№ з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

І. Криміналістична експертиза

1 Почеркознавча експертиза

1.1

Дослідження почерку і підписів
2 Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів
3 Балістична експертиза

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу
4 Трасологічна експертиза

4.1

Дослідження слідів людини (взуття, шкіряних покривів, зубів, одягу, зокрема рукавичок, крові, матеріальних об’єктів, які містять інформацію про моторні навички особи) та слідів ніг (лап) тварин

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів та інструментів і залишених ними слідів (зламу, на механічних замках, запірних та контрольних пристроях, пошкоджень на одязі), слідів транспортних засобів з установлення взаємної приналежності частин одному цілому

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів, змінених або знищених рельєфних знаків
5 Комплексне дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують

4.3

Комплексне дослідження транспортних засобів і документів, що їх супроводжують
Експертиза холодної зброї

4.5

Дослідження холодної зброї
Дактилоскопічна експертиза

4.6

Дактилоскопічні дослідження
6 Портретна експертиза

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

ІІ. Експертиза матеріалів, речовин та виробів

8 Експертиза лакофарбових матеріалів і покрить

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
Експертиза волокнистих матеріалів і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них
Експертиза нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів

8.4

Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів
Експертиза наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів і прекурсорів

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів і прекурсорів
Експертиза харчових продуктів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей
Експертиза спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв

8.11

Дослідження спеціальних хімічних речовин та речовин хімічних виробництв
Експертиза сильнодіючих і отруйних речовин

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин
Експертиза вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

ІІІ. Інженерно-технічна експертиза

10 Експертиза обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП)

10.1

Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод (ДТП)
Експертиза технічного стану транспортних засобів

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів
Транспортно-трасологічна експертиза

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження
Пожежотехнічна експертиза

10.8

Дослідження обставин виникнення та поширення пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки
Комп’ютерно-технічна експертиза

10.9

Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
Вибухо-техноло-гічна експертиза

10.19

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів
Вибухотехнічна експертиза

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

ІV. Економічна та товарознавча експертиза

11 Економічна експертиза

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій
12 Товарознавча експертиза

12.1

Визначення вартості (оцінка) машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання
Автотоварознавча експертиза

12.2

Визначення вартості (оцінка) дорожніх транспортних засобів

V. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

13 Експертиза у сфері інтелектуальної власності

13.2

Дослідження об’єктів авторського права і суміжних прав (виконання, фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення)

VІ. Мистецтвознавча експертиза

15 Мистецтвознавча експертиза

15.1

Мистецтвознавчі дослідження
Поділитись